Concerte umanitare

Promovăm implicarea activă pentru rezolvarea problemelor comunităţii. Suntem conştienţi că, uneori, este nevoie şi de sprijin financiar substanţial pentru întâmpinarea nevoilor identificate la diferite categorii de beneficiari. Una dintre modalităţile prin care putem sensibiliza societatea pentru cauza noastră este organizarea de concerte umanitare. Am ales o astfel de abordare, deoarece o mare parte dintre voluntarii AMiCUS sunt implicaţi în diferite proiecte muzicale (coruri, grupuri vocale şi instrumentale etc), sprijinind astfel educaţia culturală a tinerilor.

Anual organizăm cel puţin două concerte umanitare în care sunt implicaţi sute de voluntari. Sumele strânse din donaţii  sunt direcţionate spre beneficiari menţionaţi în cadrul campaniilor (centre de plasament, cămine de bătrâni, copii şi tineri cu insuficienţă renală; etc).

Layer 122